Select Page

Разговор на изложба: Откривање на заборавените човекови чувства
Интервју со Илија Лафазановски

Автор: М. Маневски

Објавено во Нова Македонија, Скопје
18.02.1977

 

Интервју: PDF mk