Select Page

Радика е моја инспирација
Интервју со Томо Владимирски
Автор: Р.П.

Објавено во Нова Македонија, Скопје
20.07.1967

 

Интервју: PDF mk

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)

 

>>> Линк до изложбата