Select Page

Радика долго ќе го чека  Владимирски
Напис
Автор: Т. Ширилов

Објавен во Вечер, Скопје
15.09.1971

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)