Select Page

Работилница за аналогна фотографија

Ментори: Сашо. Н. Алушевски, Наташа Неделкова, Амир Карахасан

Културен центар „Кула“, Скопје

19 – 24 ноември 2015

 

Постер: JPG mk

Повик за работилница за аналогна фотографија: PDF mk

Фото галерија ☟