Select Page

Пьрва обща художествена изложба на художниците оть Македония вь Скопие

Статия

Автор: Цеко Стефановь

Цъелокупна България, Скопие

10.02.1942

 

Статия: PDF bg

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)>>> Линк до изложбата