Select Page

Пурпурен и темен колорит
Критички осврт (кон изложбата на Омер Калеши, Дом на градежниците, Скопје, 1965)

Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
11.12.1965

 

Осврт: PDF mk