Select Page

Публиката сака декоративни слики без значење
Интервју со Владан Петрушевиќ

Разговарала: Ирина Поповска

Објавено во Нова Македонија, Скопје
17.06.2017

 

Интервју: PDF mk