Select Page

Публиката ме сака затоа што и jас jа сакам
Интервју со Мирослав Масин (по повод изложбата “Birday”, отворена на 17 јануари 2017 година, во неговото ателје)
Автор: Мимоза Петревска Георгиева
Дневен весник „Нова Македонија”, Скопје
8 февруари 2017 (бр. 23969)

 

Интервју: PDF mk