Select Page

Психичкиот автоматизам во творештвото на Дали
Рецензија (кон изложбата на дела од Салвадор Дали, МСУ, Скопје, 2009)

Автор: Марија Стојчевска

Објавена во Дневник, Скопје
05.11.2009

 

Рецензија: PDF mk