Select Page

Пружена рака

Интервју со Сергеј Андреевски

Разговарала: С(офија) Ѓуровска

Објавено во Нова Македнија, Скопје

26.09.1989

 

 

Интервју: PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)