Select Page

Протест од ликовните уметници на Македонија

Напис

Автор: не е наведен

Објавен во Нова Македонија, Скопје

26.12.1952

 

Текст: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)