Select Page

Просторни белези
Групна изложба

Томе Аџиевски, Марга Киселичка Калајџиева, Исмет Рамиќевиќ, Станко Павлески

Организација: Музеј на современата уметност, Скопје

Уметничка галерија, Куманово
26.10,1988

 

 

Каталог: PDF mk