Select Page

Просторните визии на Хаџи Бошков
Осврт (кон изложбата на Петар Хаџи Бошков, Музеј на современата уметност, Белград, декември 1970 – јануари 1971)
Автор: Ристо Кузмановски

Објавенa во Нова Македонија, Скопје
08.01.1971

 

Осврт: PDF mk

 

>>>Линк до изложбата