Select Page

Пролонгирање на ликовната замреност
Напис

Автор: Т(ашко) Ширилов

Објавен во Вечер, Скопје
22.12.1980

 

Напис: PDF mk