Select Page

Проект 5К: Конверзација, консеквенција, консолидација, корелација, контрапункт
Групна изложба, дебата, перформанс

Охрид (неколку локации)

2004

 

Покана за перформансот „Free of Art“ на групата Елементи: JPG mk

Видео документација од изложбата и дебатата ☟