Select Page

Проектот „Скопје 2014“ и неговите ефекти врз перцепцијата на граѓаните на Скопје за македонскиот идентитет
Истражување (онлајн публикација)

Истражувачки тим: Д-р Катерина Колозова (главен истражувач), Д-р Калина Лечевска (истражувач), М-р Викторија Боровска (истражувач), М-р Ана Блажева, истражувач

Институт за општествени и хуманистички науки, Скопје
Датум на објавување: 30 јуни 2013

 

Публикација: PDF mk

 

(Од архивата на Јанчевски Владимир)