Select Page

Продор во реалноста: Исчезнување на јавниот простор
Групна изложба

Куратор: Горан Петровиќ

press to exit, Скопје
23.04.2007

 

Учесници: Мирна Арсовска, Манон де Бур, Јане Чаловски, Искра Димитрова, Христина Иваноска, Синиша Илиќ, Дејан Калуѓеровиќ, Тања Остојиќ, Давид Риц, Катарина Поповиќ, Калед Рамадан, УРТИКА (Виолета Војводиќ, Едуард Балаз, Даниел Стевановиќ)

 

Објава за медиуми: PDF mk

 

>>> Линк до написот во Утрински