Select Page

Продолжуваат македонско-корејските патувања
Интервју со Санјонг Ли и Маја Кировска
Автор: Катерина Богоева

Објавено на utrinski.com.mk
21.08.2016

 

Интервју: PDF mk