Select Page

Учество на Македонија во изложбите во 1999 и 2000: Проблемот е во свеста, не во можностите
Осврт
Автор: Сунчица Уневска

Објавен во Утрински весник, Скопје
12.01.2000

 

Осврт: PDF mk