Select Page

Припрема се ретроспектива старих македонских сликара
Интервју са Томом Владимирским

Аутор: Ј(ован) Поповски

 

Објављен у Политици, Београд
07.10.1967

 

Чланак: PDF sr

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)

 

>>> Линк до изложбата