Select Page

Применетата уметност на Косово / Artet aplikative të Kosovës / Applied Arts of Kosovo
Групна изложба / Еkspozitë grupore / Group exhibition
Текст: Шукри Нимани / Tekst: Shyqri Nimani / Text: Shyqri Nimani

Музеј на современата уметност, Скопје / Muzeu i arteve bashkëkohore, Shkup / Museum of Contemporary Art, Skopje
15.02 – 28.02.1974

 

Излагачи / Pjesëmarrësit / Exposers: Violeta Zariqi, Matej Rodiqi, Agush Beqiri, Shyqri Nimani, Hilmija Catovic, Stevan Cukic, Nuredin Loxha, Milutin Kostic, Engjell Berisha, Blerim Luzha, Nusret Salihamixhiq, Simon Shiroka, Svetomir Arsic, Rexhep Ferri, Fatmir Krypa, Qemajl Beqiri, Nebih Muriqi

 

Каталог / Katalog / Catalogue: PDF mk/sq/eng