Select Page

II варијанта на постојаната поставка во Музејот на современата уметност – Скопје
Групна изложба – постојана поставка

Музеј на современата уметност, Скопје

Ноември 1976

 

 

 

Каталог: PDF mk