Select Page

Приказ на современото полско сликарство
Осврт

Автор: Соња Абаџива Димитрова

Објавен во Комунист, Скопје
10.08.1979

 

Осврт: PDF mk

 

>>>  Линк до изложбата