Select Page

Приказни од детската соба / Stories from the Children’s Room
Самостојна изложба / Solo exhibition
Ацо Таневски / Aco Tanevski
Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје / National gallery of Macedonia – Mala Stanica, Skopje
Февруари 2011 / February 2011

 

Текст: Ѓорѓиевски Горанчо / Text: Gjorgjievski Goranco

Каталог / Catalog: PDF mk/eng