Select Page

Приказна за Бајрам Бедрија
Поезија (фрагмент)

Гане Тодоровски

Вечер, Скопје
30.04.1987

 

Текст: PDF mk