Select Page

Претставување низ рачно обоени принтови
Рецензија (кон изложбата на дела од Јан Саудек, МСУ, Скопје, 2008)

Автор: Марија Стојчевска

Објавена во Дневник, Скопје
13.10.2008

 

Рецензија: PDF mk