Select Page

Претставници на „сликарските седмици“
Рецензија кон изложбата на „Нова галерија“ од Грац, Салон на Драмски театар, Скопје, 1969
Автор: Борис Петковски

Објавена во Нова Македонија, Скопје
29.06.1969

 

Рецензија: PDF mk