Select Page

Претседателите ни се ликовни традиционалисти
Напис

Автор: Јасна Франговска; изјави: Јован Шурбаноски, Елиза Шулевска

Објавен во Нова Македонија, Скопје
09.03.2009

 

Напис: PDF mk