Select Page

Преработка на примери од светската уметност
Рецензија на изложбата „Париз – Скопје 1927 -1966″, МСУ Скопје, јули 2002
Автор: Владимир Величковски

Објавена во дневниот печат, Скопје
08.08.2002

 

Рецензија: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)