Select Page

Преписка / Correspondence
Самостојна изложба (дел од проектот „Слевање на маргините”) / Solo exhibition (part of the project “Confluent margins”)
Гордана Вренцоска / Gordana Vrencoska
Организација: Контрапункт / Organisation: Kontrapunkt
Декември 2003 / December 2003

 

Текст: Маја Чанкуловска / Text: Maja Cankulovska

Каталог / Catalog: PDF мк/eng

(Од архивата на Вилиќ Небојша)