Select Page

Преиспитување на ставовите
Рецензија (кон изложбата „Енформел 1959-1966“ во МСУ)

Автор: Maja Чанкуловска-Михајловска
Објавена на dnevnik.mk
02.06.2009

 

PDF mk