Select Page

Пред феноменот на модерниот ликовен израз
Осврт кон изложбата „Подарени дела од Франција“, Уметничка галерија, Скопје, 15.04 -15.05.1966
Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
08.05.1966

 

Осврт: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата