Select Page

Пред сè – скромност

Интервју со Томо Владимирски

Автор: Б.В.

 

Објавено во Културен живот, Скопје

Септември 1960

 

Интервју: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)