Select Page

Пред сликите на Богољуб Ивковиќ: Сонот на сликарот
Осврт (кон самостојната изложба отворена на 14 мај 2003 во КИЦ Скопје)
Автор: Марта Поп – Илиева

Македонско сонце бр. 471
11.07.2003

 

Осврт: PDF mk