Select Page

Прво графичко триенале во Битола: Големата награда – 1000 долари
Напис

Автор: С(офија) Ѓуровска

Објавен во Нова Македонија, Скопје
22.07.1993

 

Напис: PDF mk