Select Page

Првите повоени години во македонското ликовно творештво
Групна изложба
Организација: Уметничка галерија Скопје
Текст: Жарко Този

Дом на културата „Григoр Прличев“, Охрид
Јули 1985

 

Учесници: Љубомир Белогаски, Здравко Блажиќ, Томо Владимирски, Катја Ефтимова, Вангел Коџоман, Борко Лазески, Лазар Личеноски, Никола Мартиноски, Димитар Пандилов Аврамовски, Василије Поповиќ Цицо, Димче Протуѓер, Димо Тодоровски

 

Каталог: PDF mk