Select Page

Првиот награден цртеж на ДЛУМ ја оживува историјата на Скопје
Напис
Автор: Катерина Богоева

Објавен на utrinski.com.mk
12.11.2007

 

PDF mk