Select Page

Прва основачка седница на Здружението на ликовни уметници од Македонија (Друштво на новинарите, уметниците и научниците)
Членови на управата на Здружението: Мартиноски, Поповиќ-Цицо, Владимирски, Тодоровски и Блажиќ

Прилеп
1944
Дигиталниот материјал засега е недостапен