Select Page

Прва изложба
Напис

Автор: не е наведен; изјава: Глигор Саздовски

Објавен во Вечер, Скопје
24.03.1976

 

Напис: PDF mk