Select Page

Прва изложба на графики во Скопје
Осврт кон изложбата на графики во Клубот на уметниците, Скопје 1956

Автор: Б. Сеизов

Објавен во Нова Македонија, Скопје
17.03.1956

 

Осврт: PDF mk