Select Page

Прашања за македонскиот модернизам

Симпозиум

359° – Мрежа за локални и субалтерни херменевтики [project_002]

Музеј на современата уметност, Скопје

20 – 21 јануари 2000, 10 ч.

 

 

Учесници: Иван Џепароски, Златко Теодосиевски, Емил Алексиев, Кокан Грчев, Валентино Димитровски, Лазо Плавевски, Небојша Вилиќ, Марика Бочварова, Лилјана Неделковска, Габриела Шукуровска, Маја Чанкуловска, Наташа Јариќ

 

Програма: PDF mk

 

 

>>> Линк до написот на О. П.