Select Page

Прашај ја сликата / Ask the picture
Самостојна изложба / Solo exhibition

Сашо Поповски / Sašo Popovski

Младински културен центар, Скопје / Youth Cultural Center, Skopje
07.06 – 25.07.2017

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

(Од архивата на Пешева Нада)