Select Page

Празна галерија
Самостојна изложба

Методи Исков

Ликовна галерија, ЦК „Марко Цепенков“, Прилеп
23.11.2018

 

Фото документација ☟