Select Page

По што е енциклопедијата на МАНУ прва национална енциклопедија?
Полемика

Автор: Јован Павловски

Објавена во Глобус, Скопје
17.03.2009

 

Текст: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)