Select Page

По веста за смртта на Мартиноски: Неочекувано, болно / Засекогаш жива присутност
Напис
Автор: не е наведен

Објавен во Нова Македонија, Скопје
09.02.1973

 

Изјави: Димче Протуѓер, Драгутин Аврамовски, Деса Миљовска, Димитар Кондовски, Миле Корубин, Димче Коцо, Харалампие Поленаковиќ, Димитар Митрев, Славко Јаневски, Ангел Чемерски, Бошко Станковски, Никола Минчев, Боро Денков, Драгољуб Ставрев, Ксенте Богоев

 

Напис: PDF mk