Select Page

Појави од старото вредности од новото
Осврт (кон изложбата на Рубенс Корубин, Дом на културата, Прилеп, септември 1985)
Автор: Елена Чагороска

Објавен во Народен глас, Прилеп
22.11.1985

 

Осврт: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата