Select Page

Пофалба за зградата на Кале
Напис

Автор: Т(ашко) Ш(ирилов)

Објавен во Вечер, Скопје
09.12.1970

 

Напис: PDF mk