Select Page

Потребна е постојана подготвеност за борба со цензурата
ТВ прилог
Автор: Сотир Трајков
ТВ Телма
06.04.2018

 

Снимател: Јане Марковски