Select Page

Потреба оснивања једне сликарске уметничке школе у Скопљу
– Мишљење г. Николе Мартиноског, акад. сликара

 

Вардар, Скопље
13.04.1933

 

Текст: PDF sr