Select Page

Потрага по своето место во уметноста

Интервју со Ѓорѓе Јовановиќ

Разговарал: Тони Димков

Објавено во Глобус, Скопје

11.05.2010

 

Интервју: PDF mk